Specjalista ochrony środowiska (doradca ADR)

Udostępnij ofertę pracy
Lokalizacja
Swiecie, Poland
Jednostka biznesowa
Corrugated Packaging
Dział
Safety, Health & Environment (SHE)
Aplikuj teraz

Twoje zadania:

 • Prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu ochrony środowiska
 • Czynny udział w inicjatywach grupowych i zakładowych z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
 • Nadzór nad zmianami aktów prawnych i inicjowanie realizacji ich postanowień
 • Współpraca z organami administracji państwowej oraz ze stowarzyszeniami branżowymi
 • Ścisła współpraca z wydziałami produkcyjnymi i wydziałem PT w zakresie zarządzania substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi i nie niebezpiecznymi, nadzór nad listą ww. substancji oraz kontrola ich ilości
 • Planowanie budżetów i kontrola kosztów związanych z zakresem obowiązków
 • Współpraca z konsorcjami dla substancji podlegających wytycznym zawartym w rozporządzeniu REACH
 • Prowadzenie działań w bazie ELDIOM, IUCLID, oraz wewnętrznych bazach danych obejmujących substancje chemiczne
 • Realizacja zadań i obowiązków z zakresu pełnienia funkcji zakładowego doradcy ADR
 • Nadzór nad urządzeniami i instalacjami na terenie zakładu służącymi do opróżniania i napełniania środkami chemicznymi oraz ich transportem, prowadzenie audytów na instalacjach chemicznych
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony oraz sporządzanie raportów w przypadku wypadku lub awarii

Twój profil:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – ochrona środowiska, technologia chemiczna lub pokrewne
 • Mile widziana znajomość krajowych i europejskich przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Biegła znajomość pakietu MS Office
 • Mile widziana wiedza z zakresu technologii i produkcji papieru
 • Znajomość języka angielskiego
 • Otwartość na zmiany, dokładność, terminowość
 • Umiejętność współpracy wewnątrz organizacji jak i poza nią
 • Wysokorozwinięte zdolności komunikacyjne
 • Umiejętność analitycznego myślenia

Przed złożeniem aplikacji prosimy o zwrócenie uwagi na nasze Wewnętrzne Zasady Aplikacji.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się  Moniką Grocką naszą/naszym ( Specjaistą ).
Pod uwagę będą brane wyłącznie CV przesłane do wewnętrznej platformy kariery D#HR.
Cieszymy się, że zdecydowałeś/ zdecydowałaś się na kolejny krok i czekamy na Twoje dokumenty aplikacyjne.
Kieruj swoją karierą i rozwijaj się razem z nami!