Powiadomienie dotyczące prywatności i plików cookie

Informacje ogólne

Firma Mondi plc, Ground Floor, Building 5, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, Wielka Brytania, działająca jako administrator („my”), szanuje Państwa prywatność. W niniejszym powiadomieniu wymieniono rodzaje danych, które możemy zbierać z naszej witryny internetowej, i możliwe sposoby ich wykorzystywania. Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze powiadomienie, dlatego prosimy o jego okresowe sprawdzanie.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Podczas Państwa wizyty w tej witrynie internetowej będziemy zbierać następujące dane: data i godzina wizyty w witrynie internetowej, adresy (URL) stron odwiedzonych w naszej witrynie internetowej, Państwa adres IP, nazwa i wersja używanej przeglądarki internetowej, strona internetowa (adres URL) odwiedzona przed uzyskaniem dostępu do tej witryny internetowej, niektóre pliki cookie (więcej informacji w poniższym punkcie 4) oraz dane przekazane przez Państwa podczas przesyłania zapytania w tej witrynie internetowej (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail).

Przekazanie informacji, o które prosimy w naszej witrynie internetowej, nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak nie podadzą Państwo swoich danych osobowych, nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej.

Państwa dane będą przetwarzane w celu udostępnienia Państwu tej witryny internetowej oraz jej dalszego optymalizowania i rozwijania, w celu rozpoznawania, uniemożliwiania i badania ataków na tę witrynę internetową, w celu prowadzenia analiz korzystania z witryny, w celu generowania statystyk dostępu do witryny, w celu analizowania i prognozowania zapotrzebowania ze strony klientów/klientek oraz w celu zapewnienia możliwości przesyłania zapytań za pośrednictwem witryny. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz ogólny uzasadniony interes w postaci realizacji wyżej wymienionych celów (artykuł 6(1)(f) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych).

Ujawnianie

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe naszym dostawcom usług IT i innym firmom Grupy Mondi do celów wymienionych powyżej w punkcie 2. Nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani ujawniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że uzyskamy Państwa wyraźną zgodę lub będzie to niezbędne do realizacji Państwa wniosku albo innych powiązanych celów. Nigdy nie sprzedamy, nie przekażemy ani nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

Niektórzy spośród wyżej wymienionych odbiorców mogą się znajdować poza Państwa krajem lub mogą przetwarzać dane osobowe poza Państwa krajem. Poziom ochrony danych w innym kraju może nie być taki sam jak w Państwa kraju. Jednak przekazujemy dane osobowe wyłącznie do krajów, w których zgodnie z decyzją Komisji UE obowiązuje odpowiedni poziom ochrony danych, bądź podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że (i) dane są przekazywane wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą lub (ii) wszyscy odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu przykładowo zawieramy odpowiednie umowy o przekazywaniu danych oparte na standardowych klauzulach umownych (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE). Takie umowy są dostępne na życzenie pod adresem office@mondigroup.com.

Pliki cookie, Google Analytics i inne narzędzia analityczne

Możemy zapisywać pewne informacje na Państwa komputerze w postaci pliku cookie lub podobnego pliku. Możemy go używać do zbierania dalszych informacji podczas Państwa wizyty w naszej witrynie internetowej, takich jak informacje o odwiedzanych obszarach witryny i czynnościach wykonywanych w witrynie. Większość przeglądarek internetowych daje możliwość skasowania plików cookie z dysku twardego komputera, zablokowania wszystkich plików cookie lub wyświetlenia ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać na stronie http://www.allaboutcookies.org. Możemy używać tych informacji w celu lepszego dostosowywania naszych witryn internetowych do Państwa zainteresowań i preferencji oraz doskonalenia naszych produktów, usług i programów marketingowych.

W naszej witrynie internetowej korzystamy także z „piksela Facebooka” udostępnianego przez firmę Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Dzięki temu możemy śledzić aktywność użytkownika/użytkowinczki, jeśli kliknie on/ona reklamę na Facebooku przekierowującą użytkowników/użytkowniczki do naszej witryny internetowej. Ta procedura służy do śledzenia skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku oraz może być używana do optymalizowania kolejnych reklam. Wszystkie zebrane dane są dla nas anonimowe, a zatem nie możemy na ich podstawie określić tożsamości użytkownika/użytkowniczki. Jednak firma Facebook przechowuje i przetwarza dane, co pozwala na stworzenie powiązania z Państwa profilem użytkownika/użytkowniczki oraz umożliwia firmie Facebook wykorzystywanie tych danych do celów reklamowych zgodnie z jej zasadami dotyczącymi danych (https://www.facebook.com/about/privacy/). Może to umożliwić firmie Facebook i jej partnerom umieszczanie reklam w serwisie Facebook i poza nim. Ponadto w tym celu na Państwa komputerze może zostać umieszczony plik cookie.

Ta witryna internetowa korzysta także z Google Analytics, czyli internetowej usługi analitycznej udostępnianej przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Usługa Google Analytics za pomocą plików cookie pomaga witrynie internetowej analizować sposoby jej użytkowania. Wygenerowane przez plik cookie informacje na temat Państwa korzystania z witryny internetowej (w tym Państwa adres IP i adresy URL otwieranych stron) będą przesyłane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w USA. My nie przechowujemy żadnych danych osobowych zebranych w związku z usługą Google Analytics.

Ta witryna internetowa korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP udostępnianej przez usługę Google Analytics. Dlatego z chwilą otrzymania Państwa adresu IP firma Google dokona jego obcięcia/anonimizacji. Firma Google będzie używać tych informacji w naszym imieniu do celów oceny Państwa korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów o aktywności witryny internetowej na potrzeby jej operatorów oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością witryny internetowej i korzystaniem z internetu. Firma Google nie powiąże Państwa adresu IP z innymi przechowywanymi przez siebie danymi.

Ta witryna internetowa korzysta także z raportowania danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics, czyli jednej z funkcji reklamowych usługi Google Analytics. Dostarcza nam ona anonimowych i zbiorczych informacji na temat wieku, płci oraz zainteresowań gości. Informacje te pomagają nam w poznawaniu zachowań użytkowników/użytkowniczek odwiedzających naszą witrynę internetową i polepszaniu wrażeń związanych z korzystaniem z witryny. Akceptując wykorzystanie plików cookie związanych z tą funkcją reklamową Google Analytics, zgadzają się Państwo na zbieranie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do celów personalizowania reklam przez firmę Google zgodnie z zasadami określonymi na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i wykorzystywaniu Państwa danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Mogą też Państwo zrezygnować z funkcji reklamowej Google Analytics za pośrednictwem ustawień reklam lub przy użyciu mechanizmu rezygnacji udostępnionego przez grupę Network Advertising Initiative na stronie http://optout.networkadvertising.org/?c=1. Mogą też Państwo odmówić wykorzystywania usługi Google Analytics w tej witrynie internetowej, klikając jedno z poniższych łączy. Na komputerze zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który zapobiegnie zbieraniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB lub https://support.google.com/analytics/answer/181881.

Więcej informacji na temat przyjętych przez firmę Google warunków korzystania i zasad ochrony prywatności można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.at/intl/en_uk/policies/.

Ta witryna internetowa korzysta również z LinkedIn Insight Tags, czyli usługi marketingowej LinkedIn udostępnianej przez firmę LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. Usługa LinkedIn Insight Tags używa plików cookie do śledzenia czynności użytkowników/użytkowniczek związanych z naszymi reklamami w serwisie LinkedIn. Ta procedura umożliwia nam śledzenie skuteczności reklam w serwisie LinkedIn i ich optymalizowania. Więcej informacji na temat praktyk firmy LinkedIn z zakresu ochrony prywatności w usłudze LinkedIn Insight Tags jest dostępnych w zasadach firmy LinkedIn dotyczących plików cookie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy i polityce prywatności firmy LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Ustawienia reklam w serwisie LinkedIn można kontrolować na koncie LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Ta witryna internetowa korzysta także z funkcji Google reCAPTCHA, aby zapobiec nieuprawnionemu korzystaniu z naszych usług poprzez dostęp zautomatyzowany i atakom wymierzonym w funkcjonalność witryny. Funkcję Google reCAPTCHA udostępnia firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji jest dostępnych na stronie https://developers.google.com/recaptcha. Za Państwa zgodą ta witryna internetowa będzie także korzystać z funkcji Map Google razem z treścią udostępnianą przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Funkcje i treść Map Google podlegają aktualnym wersjom dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google / Google Earth dostępnych na stronie https://maps.google.com/help/terms_maps.html oraz polityki prywatności firmy Google dostępnej na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Korzystamy z usługi Hotjar, aby poznawać potrzeby naszych użytkowników/użytkowniczek oraz optymalizować witrynę internetową i jej treść. Hotjar to usługa technologiczna, która ułatwia poznawanie doświadczeń naszych użytkowników/użytkowniczek (np. tego, ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które łącza klikają, co im się podoba, a co nie) oraz umożliwia nam rozwijanie i utrzymywanie naszej usługi z uwzględnieniem opinii użytkowników/użytkowniczek. Usługa Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych dotyczących zachowania użytkowników/użytkowniczek oraz ich urządzeń. Obejmują one adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie uniemożliwiającej identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikatowy identyfikator urządzenia) informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) i preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika/użytkowniczki. Zgodnie z zawartą umową Hotjar ma zakaz sprzedawania danych zebranych w naszym imieniu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „about Hotjar” dostępnej w witrynie wsparcia usługi Hotjar https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

W celu prezentowania filmów ta witryna internetowa korzysta także z usług udostępnianych przez platformę YouTube, której operatorem jest firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) („YouTube”). YouTube udostępnia nam statystyki dotyczące gości w postaci zbiorczych danych demograficznych na temat ich lokalizacji, wieku, płci, oglądanych filmów, czasu ich oglądania i użytego urządzenia. YouTube może umieszczać pliki cookie na Państwa komputerze. Szczegółowe informacje są dostępne w oświadczeniu na temat ochrony prywatności na platformie YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Aby polepszać wrażenia użytkowników/użytkowniczek i optymalizować naszą ofertę, ta witryna internetowa korzysta z usług udostępnianych przez firmę UserZoom Limited, Unit 11, Royal Mills, Redhill Street, Manchester M4 5BA, Wielka Brytania. UserZoom udostępnia nam dane zebrane podczas badań online. Udział w nich jest dobrowolny. Jeśli użytkownik/użytkowniczka zdecyduje się na udział w badaniu, zbierane są następujące dane: odpowiedzi, adres IP, system operacyjny, lokalizacja geograficzna, dane o użytkowaniu, informacje o urządzeniu i adres URL odnośnika. UserZoom może umieszczać pliki cookie na Państwa komputerze. Szczegółowe informacje są dostępne w oświadczeniu na temat ochrony prywatności w usłudze UserZoom pod adresem https://www.userzoom.com/privacy-policy.

Bezpieczeństwo i dokładność

Dokładność i bezpieczeństwo danych osobowych mają dla nas duże znaczenie, dlatego wdrożyliśmy procedury fizyczne i elektroniczne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych. Dostęp do tych danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy administracyjni. Jeśli przekazali nam Państwo dane osobowe i chcieliby Państwo usunąć te dane z naszej dokumentacji lub je zaktualizować, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres office@mondigroup.com. Zwracamy uwagę, że aktualizacja dokumentacji wymaga pewnego czasu.

Okres przechowywania

Zasadniczo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez sześć miesięcy, a następnie wyłącznie tak długo, jak długo będzie istniał ustawowy obowiązek przechowywania albo dane będą niezbędne do wnoszenia roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi, które nie uległy przedawnieniu.

Państwa prawa

W świetle obowiązujących przepisów ustawowych przysługują Państwu (na warunkach określonych w tych przepisach) m.in. prawa: (i) do sprawdzenia, czy i jakie dane osobowe na Państwa temat przechowujemy, oraz do uzyskania dostępu lub zażądania kopii takich danych; (ii) do wystąpienia z wnioskiem o skorygowanie, uzupełnienie lub usunięcie Państwa danych osobowych, które są niedokładne lub przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi wymogami; (iii) do wystąpienia z wnioskiem o ograniczenie zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych; (iv) w pewnych okolicznościach do wystąpienia z uzasadnionym sprzeciwem wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; (v) do wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie danych; (vi) do poznania tożsamości osób trzecich, którym przekazywane są Państwa dane osobowe; (vii) do wniesienia skargi do właściwego urzędu ds. ochrony danych oraz (viii) do przekazania instrukcji określających sposób postępowania z Państwa danymi na wypadek Państwa śmierci. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdej chwili dowolnej uprzednio udzielonej zgody bez wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie, które miało miejsce przed wycofaniem.

Kontakt z nami

W razie dalszych pytań na temat niniejszego powiadomienia dotyczącego prywatności prosimy o kontakt.

Mondi plc
Ground Floor, Building 5
The Heights
Brooklands
Weybridge
Surrey
KT13 0NY
Wielka Brytania
Tel.: +44 1932 826 300