Powiadomienie dotyczące prywatności i plików cookie

1. Informacje ogólne

Firma Mondi plc, Ground Floor, Building 5, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, Wielka Brytania, działająca jako administrator („my”), szanuje Państwa prywatność. W niniejszym powiadomieniu wymieniono rodzaje danych, które możemy zbierać z naszej witryny internetowej, i możliwe sposoby ich wykorzystywania. Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze powiadomienie, dlatego prosimy o jego okresowe sprawdzanie.

2. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Podczas Państwa wizyty w tej witrynie internetowej będziemy zbierać następujące dane: data i godzina wizyty w witrynie internetowej, adresy (URL) stron odwiedzonych w naszej witrynie internetowej, Państwa adres IP, nazwa i wersja używanej przeglądarki internetowej, strona internetowa (adres URL) odwiedzona przed uzyskaniem dostępu do tej witryny internetowej, niektóre pliki cookie (więcej informacji w poniższym punkcie 4) oraz dane przekazane przez Państwa podczas przesyłania zapytania w tej witrynie internetowej (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail).

Przekazanie informacji, o które prosimy w naszej witrynie internetowej, nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak nie podadzą Państwo swoich danych osobowych, nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej.

Państwa dane będą przetwarzane w celu udostępnienia Państwu tej witryny internetowej oraz jej dalszego optymalizowania i rozwijania, w celu rozpoznawania, uniemożliwiania i badania ataków na tę witrynę internetową, w celu prowadzenia analiz korzystania z witryny, w celu generowania statystyk dostępu do witryny, w celu analizowania i prognozowania zapotrzebowania ze strony klientów/klientek oraz w celu zapewnienia możliwości przesyłania zapytań za pośrednictwem witryny. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz ogólny uzasadniony interes w postaci realizacji wyżej wymienionych celów (artykuł 6(1)(f) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych).

3. Ujawnianie

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe naszym dostawcom usług IT i innym firmom Grupy Mondi do celów wymienionych powyżej w punkcie 2. Nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani ujawniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że uzyskamy Państwa wyraźną zgodę lub będzie to niezbędne do realizacji Państwa wniosku albo innych powiązanych celów. Nigdy nie sprzedamy, nie przekażemy ani nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

Niektórzy spośród wyżej wymienionych odbiorców mogą się znajdować poza Państwa krajem lub mogą przetwarzać dane osobowe poza Państwa krajem. Poziom ochrony danych w innym kraju może nie być taki sam jak w Państwa kraju. Jednak przekazujemy dane osobowe wyłącznie do krajów, w których zgodnie z decyzją Komisji UE obowiązuje odpowiedni poziom ochrony danych, bądź podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że (i) dane są przekazywane wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą lub (ii) wszyscy odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu przykładowo zawieramy odpowiednie umowy o przekazywaniu danych oparte na standardowych klauzulach umownych (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE). Takie umowy są dostępne na życzenie pod adresem office@mondigroup.com.

4. Pliki cookie, Google Analytics i inne narzędzia analityczne 

Możemy zapisywać pewne informacje na Państwa komputerze w postaci pliku cookie lub podobnego pliku. Możemy go używać do zbierania dalszych informacji podczas Państwa wizyty w naszej witrynie internetowej, takich jak informacje o odwiedzanych obszarach witryny i czynnościach wykonywanych w witrynie. Większość przeglądarek internetowych daje możliwość skasowania plików cookie z dysku twardego komputera, zablokowania wszystkich plików cookie lub wyświetlenia ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać na stronie http://www.allaboutcookies.org. Możemy używać tych informacji w celu lepszego dostosowywania naszych witryn internetowych do Państwa zainteresowań i preferencji oraz doskonalenia naszych produktów, usług i programów marketingowych.

W tej witrynie internetowej wykorzystywane są następujące typy plików cookie służące do poprawy komfortu obsługi oraz analizy ruchu: niezbędne, statystyczne i marketingowe pliki cookie. Niektóre z podanych plików cookie można w każdej chwili wyłączyć, ale może to wpłynąć na funkcjonowanie witryny internetowej.

Niezbędne pliki cookie są wymagane przez podstawowe funkcje witryny internetowej.

Plik cookie

Czas trwania

Opis

ASP.NET_SessionId

Sesja

Uniwersalny plik cookie sesji platformy, używany przez witryny stworzone przy użyciu technologii opartych na systemie Microsoft.NET. Zazwyczaj służy do obsługi anonimowej sesji użytkownika przez serwer.

__cf_bm

30 minut

Służy do odczytywania i filtrowania żądań pochodzących od botów.

mg_cookieNotice

1 rok

Służy do ustalania statusu zgody dotyczącej plików cookie.

__RequestVerificationToken

Sesja

Jest to token antyfałszerski, który ma zapobiegać publikowaniu nieautoryzowanych treści w witrynie internetowej.

 

Statystyczne pliki cookie monitorują działanie witryny internetowej i gromadzą anonimowe dane na temat zachowania użytkowników/użytkowniczek w witrynie. Dane zebrane przy użyciu tych plików cookie pomagają nam w doskonaleniu witryny.

Plik cookie

Czas trwania

Opis

_ga

2 lata

Służy do przechowywania i zliczania odsłon stron.

_ga_NP0W5M2V5J

1 rok

Służy do przechowywania i zliczania odsłon stron.

_ga_YPNB6RYKRF

1 rok

Służy do przechowywania i zliczania odsłon stron.

_gat_UA-86977900-1

Sesja

Służy do monitorowania parametrów technicznych.

_gid

1 dzień

Służy do przechowywania i zliczania odsłon stron.

Vuid

2 lata

Służy do przechowywania historii aktywności użytkownika/użytkowniczki.

_gat_trackerua10848649338

Sesja

Służy do monitorowania parametrów technicznych.

 

Marketingowe pliki cookie śledzą aktywność online użytkowników/użytkowniczek witryny internetowej, aby pomóc reklamodawcom w dostarczaniu bardziej adekwatnych reklam. Pliki te mogą udostępniać zebrane informacje innym organizacjom lub reklamodawcom i często są obsługiwane przez firmy trzecie.

Plik cookie

Czas trwania

Opis

_fbp

3 miesiące

Służy do przechowywania i śledzenia wizyt w witrynach internetowych.

AnalyticsSyncHistory

30 dni

Służy do przechowywania informacji na temat godziny wykonania synchronizacji z plikiem cookie lms_analytics.

bcookie

1 rok

Plik cookie z identyfikatorem przeglądarki, który w sposób jednoznaczny identyfikuje urządzenia uzyskujące dostęp do platformy LinkedIn w celu wykrywania nadużyć na tej platformie.

bscookie

1 rok

Służy do zapamiętywania, że zalogowany/-a użytkownik/użytkowniczka jest zweryfikowany/-a przy użyciu uwierzytelniania dwuskładnikowego.

lang

Sesja

Służy do zapamiętywania języka ustawionego przez użytkownika/użytkowniczkę, aby witryna LinkedIn.com była wyświetlana w języku wybranym przez użytkownika/użytkowniczkę w ustawieniach.

li_alerts

1 rok

Służy do śledzenia wyświetleń alertów LinkedIn, takich jak baner dotyczący plików cookie, i do wprowadzania okresów przerwy w wyświetlaniu alertów.

li_gc

6 miesięcy

Służy do przechowywania zgody gości na stosowanie plików cookie do celów innych niż niezbędne.

lidc

1 dzień

Służy do przechowywania czynności wykonanych w witrynie internetowej.

UserMatchHistory

30 dni

Służy do obsługi dostarczania lub retargetowania reklam.

ln_or

1 dzień

Służy do ustalania, czy w określonej domenie można wykonywać analizy Oribi.

JSESSIONID

Sesja

Służy do ochrony przed fałszerstwami typu Cross Site Request Forgery (CSRF) i weryfikowania podpisów adresów URL.

YSC

Sesja

Służy do przechowywania i śledzenia interakcji.

 

W naszej witrynie internetowej korzystamy także z „piksela Facebooka” udostępnianego przez firmę Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Dzięki temu możemy śledzić aktywność użytkownika/użytkowniczki, jeśli kliknie on/ona reklamę na Facebooku przekierowującą użytkowników/użytkowniczki do naszej witryny internetowej. Ta procedura służy do śledzenia skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku oraz może być używana do optymalizowania kolejnych reklam. Wszystkie zebrane dane są dla nas anonimowe, a zatem nie możemy na ich podstawie określić tożsamości użytkownika/użytkowniczki. Jednak firma Facebook przechowuje i przetwarza dane, co pozwala na stworzenie powiązania z Państwa profilem użytkownika/użytkowniczki oraz umożliwia firmie Facebook wykorzystywanie tych danych do celów reklamowych zgodnie z jej zasadami dotyczącymi danych (https://www.facebook.com/about/privacy/). Może to umożliwić firmie Facebook i jej partnerom umieszczanie reklam w serwisie Facebook i poza nim. Ponadto w tym celu na Państwa komputerze może zostać umieszczony plik cookie.

Ta witryna internetowa korzysta także z Google Analytics, czyli internetowej usługi analitycznej udostępnianej przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Usługa Google Analytics za pomocą plików cookie pomaga witrynie internetowej analizować sposoby jej użytkowania. Wygenerowane przez plik cookie informacje na temat Państwa korzystania z witryny internetowej (w tym Państwa adres IP i adresy URL otwieranych stron) będą przesyłane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w USA. My nie przechowujemy żadnych danych osobowych zebranych w związku z usługą Google Analytics.

Ta witryna internetowa korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP udostępnianej przez usługę Google Analytics. Dlatego z chwilą otrzymania Państwa adresu IP firma Google dokona jego obcięcia/anonimizacji. Firma Google będzie używać tych informacji w naszym imieniu do celów oceny Państwa korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów o aktywności witryny internetowej na potrzeby jej operatorów oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością witryny internetowej i korzystaniem z internetu. Firma Google nie powiąże Państwa adresu IP z innymi przechowywanymi przez siebie danymi.

Ta witryna internetowa korzysta także z raportowania danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics, czyli jednej z funkcji reklamowych usługi Google Analytics. Dostarcza nam ona anonimowych i zbiorczych informacji na temat wieku, płci oraz zainteresowań gości. Informacje te pomagają nam w poznawaniu zachowań użytkowników/użytkowniczek odwiedzających naszą witrynę internetową i polepszaniu wrażeń związanych z korzystaniem z witryny. Akceptując wykorzystanie plików cookie związanych z tą funkcją reklamową Google Analytics, zgadzają się Państwo na zbieranie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do celów personalizowania reklam przez firmę Google zgodnie z zasadami określonymi na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i wykorzystywaniu Państwa danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Mogą też Państwo zrezygnować z funkcji reklamowej Google Analytics za pośrednictwem ustawień reklam lub przy użyciu mechanizmu rezygnacji udostępnionego przez grupę Network Advertising Initiative na stronie http://optout.networkadvertising.org/?c=1. Mogą też Państwo odmówić wykorzystywania usługi Google Analytics w tej witrynie internetowej, klikając jedno z poniższych łączy. Na komputerze zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który zapobiegnie zbieraniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB lub https://support.google.com/analytics/answer/181881.
Więcej informacji na temat przyjętych przez firmę Google warunków korzystania i zasad ochrony prywatności można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.at/intl/en_uk/policies/.

Ta witryna internetowa korzysta również z LinkedIn Insight Tags, czyli usługi marketingowej LinkedIn udostępnianej przez firmę LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. Usługa LinkedIn Insight Tags używa plików cookie do śledzenia czynności użytkowników/użytkowniczek związanych z naszymi reklamami w serwisie LinkedIn. Ta procedura umożliwia nam śledzenie skuteczności reklam w serwisie LinkedIn i ich optymalizowania. Więcej informacji na temat praktyk firmy LinkedIn z zakresu ochrony prywatności w usłudze LinkedIn Insight Tags jest dostępnych w zasadach firmy LinkedIn dotyczących plików cookie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy i polityce prywatności firmy LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Ustawienia reklam w serwisie LinkedIn można kontrolować na koncie LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Ta witryna internetowa korzysta także z funkcji Google reCAPTCHA, aby zapobiec nieuprawnionemu korzystaniu z naszych usług poprzez dostęp zautomatyzowany i atakom wymierzonym w funkcjonalność witryny. Funkcję Google reCAPTCHA udostępnia firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji jest dostępnych na stronie https://developers.google.com/recaptcha. Za Państwa zgodą ta witryna internetowa będzie także korzystać z funkcji Map Google razem z treścią udostępnianą przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Funkcje i treść Map Google podlegają aktualnym wersjom dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google / Google Earth dostępnych na stronie https://maps.google.com/help/terms_maps.html oraz polityki prywatności firmy Google dostępnej na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

W celu prezentowania filmów ta witryna internetowa korzysta także z usług udostępnianych przez platformę YouTube, której operatorem jest firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) („YouTube”). YouTube udostępnia nam statystyki dotyczące gości w postaci zbiorczych danych demograficznych na temat ich lokalizacji, wieku, płci, oglądanych filmów, czasu ich oglądania i użytego urządzenia. YouTube może umieszczać pliki cookie na Państwa komputerze. Szczegółowe informacje są dostępne w oświadczeniu na temat ochrony prywatności na platformie YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en.

5. Bezpieczeństwo i dokładność

Dokładność i bezpieczeństwo danych osobowych mają dla nas duże znaczenie, dlatego wdrożyliśmy procedury fizyczne i elektroniczne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych. Dostęp do tych danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy administracyjni. Jeśli przekazali nam Państwo dane osobowe i chcieliby Państwo usunąć te dane z naszej dokumentacji lub je zaktualizować, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres office@mondigroup.com. Zwracamy uwagę, że aktualizacja dokumentacji wymaga pewnego czasu.

6. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany powyżej, zasadniczo maksymalnie przez sześć miesięcy, w wyjątkowych przypadkach przez 24 miesiące, a następnie wyłącznie tak długo, jak długo będzie istniał ustawowy obowiązek przechowywania albo dane będą niezbędne do wnoszenia roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi, które nie uległy przedawnieniu.

7. Państwa prawa

W świetle obowiązujących przepisów ustawowych przysługują Państwu (na warunkach określonych w tych przepisach) m.in. prawa: (i) do sprawdzenia, czy i jakie dane osobowe na Państwa temat przechowujemy, oraz do uzyskania dostępu lub zażądania kopii takich danych; (ii) do wystąpienia z wnioskiem o skorygowanie, uzupełnienie lub usunięcie Państwa danych osobowych, które są niedokładne lub przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi wymogami; (iii) do wystąpienia z wnioskiem o ograniczenie zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych; (iv) w pewnych okolicznościach do wystąpienia z uzasadnionym sprzeciwem wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; (v) do wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie danych; (vi) do poznania tożsamości osób trzecich, którym przekazywane są Państwa dane osobowe; (vii) do wniesienia skargi do właściwego urzędu ds. ochrony danych oraz (viii) do przekazania instrukcji określających sposób postępowania z Państwa danymi na wypadek Państwa śmierci. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdej chwili dowolnej uprzednio udzielonej zgody bez wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie, które miało miejsce przed wycofaniem.

8. Kontakt z nami

W razie dalszych pytań na temat niniejszego powiadomienia dotyczącego prywatności prosimy o kontakt.

Mondi plc
Ground Floor, Building 5
The Heights
Brooklands
Weybridge
Surrey
KT13 0NY
Wielka Brytania
Tel.: +44 1932 826 300