Mondi Świecie S.A.

Mondi Świecie S.A.

Papier nie ma tajemnic dla naszych pracowników. Przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku nasi operatorzy i specjaliści – eksperci najwyższej klasy – produkują papier. Nie zwyczajny, tylko taki, z którego później powstają opakowania. Wytwarzamy papier do produkcji tektury falistej i opakowań. Już od ponad 50 lat jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie i jednocześnie największą fabryką Mondi w Polsce.

Wierzymy w inicjatywę ludzi, pracę zespołową, wzajemne zaufanie i szacunek w ramach wielokulturowego i wielonarodowościowego środowiska. Firma chętnie przyciąga pracowników, w których drzemie duch przedsiębiorczości i innowacyjności. Stwarzamy im warunki do osiągania sukcesów i poczucia dumy z pracy dla Mondi.

PRODUKTY: ProVantage Kraftliner, ProVantage Fluting WB, ProVantage KraftTop Liner X, ProVantage Testliner 3, ProVantage Fluting Fresco, ProVantage Fluting Aqua, ProVantage Kraftliner Aqua, EcoVantage Kraft X, EcoVantage Kraft Xlite, EcoVantage Kraft TopX

CERTYFIKATY: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PN-N-18001, FSC® (CoC, CW), PEFC, GMP/GHP, PN-EN ISO/IEC 17025

ROŚNIEMY. TWORZYMY. INSPIRUJEMY. RAZEM.

 

 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W MONDI ŚWIECIE!

Bartosz Tandecki - odbiorca makulatury

Pracę w Mondi Świecie S.A. rozpocząłem w czerwcu 2018 r. O zatrudnieniu w naszym zakładzie myślałem jednak znacznie wcześniej, gdy jeszcze pracowałem w mojej poprzedniej firmie. Odpowiadała mi wysoka kultura wykonywania pracy oraz dobre relacje na linii podwładny – przełożony, które widziałem wśród pracowników Mondi. Początkowo pracowałem na stanowisku kontrolera jakości makulatury, a obecnie na stanowisku odbiorcy makulatury w Wydziale Makulatury (WM7). Największą zaletą pracy w Mondi Świecie S.A. jest dla mnie atmosfera. Nie czuć tu żadnej presji ze strony starszych współpracowników jak i przełożonych, a w razie potrzeby każdy pomoże dobrą radą. Dynamika działania i kontakt z różnymi osobami sprawia, że każdy dzień jest inny od poprzednich.

Tomasz Wierzchucki – kierownik zmiany

Od 10 lat pracuję w wydziale maszyn papierniczych, najpierw na stanowisku operatora produkcji, a obecnie na stanowisku kierownika zmiany. Moja praca polega przede wszystkim na prowadzeniu i kontroli procesu podległego obszaru, i w razie potrzeby korygowaniu parametrów pracy poszczególnych urządzeń w celu optymalizacji produkcji papieru. Kontrola i prowadzenie procesu głównie odbywa się za pomocą systemów komputerowych. Dzięki modernizacjom maszyn i urządzeń mam możliwość na co dzień obcować z najnowszą technologią. Każdy dzień jest różny i niesie za sobą inne wyzwania. To właśnie najbardziej lubię w swojej pracy.

Adrianna Łobodzińska - BS SHE Manager Containerboard

Mondi zainteresowałam się na studenckich targach pracy. Wysłałam swoje CV i rzeczywiście otrzymałam stypendium. Pierwsze kroki w fabryce stawiałam kilka lat temu jako praktykantka w obszarze produkcji papieru. Następnie wykonywałam zadania jako technolog w dziale produkcji masy celulozowej i maszyn papierniczych. Zajmowałam się kontrolą jakości oraz pracami związanymi z rozwojem produktu. Od 2021 roku Adrianna kieruję działem SHE dla naszych papierni do produkcji tektury falistej w Świeciu (Polska) Powerflute (Finlandia) i Tire (Turcja). Cenię sobie atmosferę w pracy, która pozwala mi każdego dnia podchodzić do rozwiązywania problemów z nową energią, a współpraca ze specjalistami i udział w szkoleniach i konferencjach wspiera mnie w ciągłym rozwoju.

Mariusz Cel – specjalista w utrzymaniu ruchu

Współpracę z Mondi rozpocząłem na praktyce jako uczeń technikum. Zdumiewającym było pozytywne podejście ludzi, których spotkałem. Wrażenie robił na mnie ogrom urządzeń, silników, rurociągów niezbędnych do wytworzenia zwoju papieru. Po ukończeniu technikum odbyłem staż przy uruchomieniu Magazynu Automatycznego Maszyny Papierniczej. Potem podjąłem pracę w Dziale Elektroautomatyki, pracując przy usuwaniu awarii urządzeń elektrycznych, nastawie zabezpieczeń, termowizji w układach niskiego i średniego napięcia. Od roku zajmuję się silnikami elektrycznymi w całym zakładzie. Mondi Świecie zapewnia bogaty pakiet szkoleń, możliwość zdobycia kwalifikacji, wspiera w dofinansowaniu studiów i nauki języka.

Daniel Grodzki – kierownik w obszarze produkcji

Z Mondi związałem się, gdy otrzymałem stypendium jako student papiernictwa. Potem rozpocząłem pracę jako młodszy specjalista i technolog. Po dwóch latach zostałem zaproszony do projektu budowy nowej maszyny papierniczej. To był bardzo dobry czas pod względem własnego rozwoju oraz współpracy. Kolejnym etapem było stanowisko asystenta kierownika wydziału. Na początku 2016 roku zostałem poproszony o wsparcie kolegów w zakładzie w Turcji, gdzie spędziłem ponad 3 miesiące. W ubiegłym roku otrzymałem propozycję kierowania wydziałem maszyny papierniczej. W swojej pracy najbardziej lubię brak rutyny, dobrą atmosferę oraz sytuacje i problemy, które zmieniają się dynamicznie.