Młodszy specjalista MP7 (K/M)

Containerboard (Packaging Paper) Mondi Świecie S.A.

Twoje zadania

 • Nadzór i prowadzenie dokumentacji, szkoleń BHP i p.poż. w podległym obszarze
 • Nadzór nad instrukcjami obowiązującymi na PP7, wprowadzanie zmian i ich aktualizacja;
 • Koordynowanie działań w ramach Lean Manufacturing,
 • Nadzór nad środkami trwałymi i materiałami stosowanymi na wydziale a także ich gospodarką oraz użytkowaniem
 • Aktywne uczestnictwo w realizacji celów jakościowych, ilościowych i środowiskowych oraz współudział w opracowywaniu planów produkcyjnych i remontowych;
 • Współudział we wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych, bieżąca analiza wskaźników i nastaw procesowych
 • Prowadzenie projektów inwestycyjnych, współudział w opracowywaniu kart awarii i PMP
 • Wspieranie i nadzór zespołów operatorskich przy czynnościach oraz pracach postojowo – eksploatacyjnych.

Twój profil

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie;
 • Analityczne podejście do rozwiązywania problemów;
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne, sumienność i operatywność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Nastawienie na rozwój i poznawanie nowych zagadnień;
 • Przestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa;
 • Znajomość pakietu MS Office, analiza danych.

Nasza oferta

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w jednym z największych zakładów papierniczych w Europie o silnej pozycji na rynku;
 • Atrakcyjny pakiet motywacyjny, m.in.premia kwartalna, nagroda roczna, bonus urlopowy i świąteczny;
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, m.in. dofinansowanie posiłków, żłobka, przedszkola, kolonii dla dzieci, sanatoriów, karty Multisport oraz wyjazdów sportowo-rekreacyjnych;
 • Wysoka dbałość o standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
 • Możliwość poznania nowoczesnych technologii i systemów zarządzania;
 • Rozwój zawodowy oraz szeroki pakiet szkoleń.

Skontaktuj się!

Dział Personalny czeka na Pani/ Pana dokumenty.

Mondi Świecie S.A. ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie

https://tiny.pl/rb3tf  

Tel: +48 52 332 1315

www.mondijobs.pl

Prosimy o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Share this job: