Kierownik ochrony środowiska i laboratorium (K/M)

Containerboard (Packaging Paper) MRP Łódź

Twoje zadania

 • Zarządzanie i koordynowanie prac podległych zespołów (obszary laboratorium i ochrony środowiska),
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska i laboratorium,
 • Koordynowanie inicjatyw grupowych z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska,
 • Zarządzanie danymi i monitorowanie emisji do środowiska oraz raportowanie zewnętrzne i wewnętrzne w ramach grupy Mondi,
 • Nadzór nad: gospodarką odpadami w zakładzie, kartami charakterystyk substancji chemicznych oraz zmian aktów prawnych i realizacja ich postanowień,
 • Współpraca z organami administracji państwowej, ze stowarzyszeniami branżowymi w Polsce i UE oraz reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz,
 • Prowadzenie projektów Capex oraz rozwojowych dotyczących laboratorium i ochrony środowiska,
 • Ścisła współpraca z wydziałami produkcyjnym,
 • Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy w sposób zgodny z BHP,
 • Ustalanie oraz nadzorowanie budżetu laboratorium i ochrony środowiska oraz w procesie zakupu środków kontrolno-pomiarowych

Twój profil

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Mile widziana znajomość przepisów ochrony środowiska, prawa pracy, dotyczące BAT/BREF dla przemysłu celulozowo papierniczego oraz energetyki i ochrony,
 • Doświadczenia w koordynowaniu projektów,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, szczególnie arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programu PowerPoint
 • Praktyczna wiedza z zakresu technologii produkcji papieru lub mas lub oczyszczania ścieków oraz wpływu tych działań na środowisko
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Predyspozycje do zarządzania zespołem
 • Otwartość na zmiany i ciągłe doskonalenie
 • Umiejętność współpracy i komunikacji wewnątrz organizacji jak i poza nią,
 • Dokładność, terminowość,
 • Umiejętności analityczne i bardzo dobra organizacja pracy

Nasza oferta

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w jednym z największych zakładów papierniczych w Europie o silnej pozycji na rynku;
 • Atrakcyjny pakiet motywacyjny, m.in. nagroda roczna, bonus urlopowy i świąteczny;
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, m.in. dofinansowanie posiłków, żłobka, przedszkola, kolonii dla dzieci, sanatoriów, karty Multisport oraz wyjazdów sportowo-rekreacyjnych;
 • Wysoka dbałość o standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
 • Możliwość poznania nowoczesnych technologii i systemów zarządzania;
 • Rozwój zawodowy oraz szeroki pakiet szkoleń.

Skontaktuj się!

Dział Personalny czeka na Pani/ Pana dokumenty

Mondi Świecie S.A. ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie

http://bit.do/kierownik-TL 

Tel: +48 52 332 1315

Prosimy o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Share this job: