• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Podanie na stanowisko

W którym naszym zakładzie chciałbyś praktykować?

Zwrot grzecznościowy
Imię*
Nazwisko*
Adres korenspondencyjny*
Miejsce zamieszkania*
Nazwa uczelni
Kierunek studiów
Planowany rok ukończenia studiów
Numer telefonu  -   
(Numer kierunkowy - Numer telefonu)
Adres e-mail*
Proponowany termin praktyki lub stażu
Dział, w którym pragnę odbywać praktykę


Znajomość języka angielskiego
Programy obsługi komputera, które znasz (MS Office, internet…)
Dodatkowe uwagi
Załącznik (CV)
Załącznik (list motywacyjny)
Załącznik 3

Klauzula - zgoda na przetwarzanie danych

Wysyłając swoje dane osobowe zgadzasz się na ich rejestrowanie, przetwarzanie, archiwizowanie i/lub użycie do celów rekrutacyjnych przez Mondi i jej spółki stowarzyszone (Mondi group). Mondi jest międzynarodową korporacją, składającą się z wielu podmiotów gospodarczych. W związku z tym może zachodzić konieczność przekazywania danych osobowych pomiędzy tymi podmiotami. Przesyłając swoją aplikację udzielasz zgody aby Twoje dane mogły być przekazywane, przetwarzane, archiwizowane i/lub używane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy Mondi oraz/lub inne podmioty, nawet z wykorzystaniem serwerów znajdujących się poza granicami kraju, gdzie dane zostały oryginalnie wprowadzone. Zapewniamy, że przesłane dane będą należycie zabezpieczone, będą traktowane jako poufne i nie będą przekazywane poza grupę Mondi (prawo polskie: zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. – Dz.U. nr 133 poz. 883). Wszystkie aplikacje są przechowywane w naszej bazie przez 3 miesiące.

* Pola obowiązkowe
© 2018 by Mondi