• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Współpraca z Technikum Mechanicznym w Świeciu

Z myślą o przyszłości Mondi Świecie SA współpracuje z Technikum Mechanicznym w Świeciu. Razem z kadrą technikum przygotowaliśmy wspólny program nauczania, oparty na podobnych podstawach jak staż dla papierników.
Dotychczasowy program Technikum Mechanicznego przygotowywał mechaników maszyn i urządzeń przemysłowych, nie zawierał jednak elementów dotyczących specyfiki przemysłu celulozowo-papierniczego. W tym celu w Technikum Mechanicznym na początku roku 2006 powstał z udziałem pracowników Mondi Świecie SA nowy przedmiot specjalizacyjny „Urządzenia i sterowanie procesem produkcji w przemyśle papierniczym”. Być może część absolwentów tego kierunku trafi na studia papiernicze; jeśli pojawią się takie możliwości, część z nich będzie mogła starać się o pracę w Mondi Świecie SA.
Zajęcia i praktyki dla klas III i IV odbywają się przez cały rok na terenie Mondi Świecie SA. Wykłady, które odbywają się w jeden ustalony dzień, przeplatają się z praktykami, obejmującymi zagadnienia całego procesu technologicznego, ze szczególnym naciskiem na wiedzę z zakresu maszyn papierniczych. Nasza firma w całości finansuje projekt. Jesteśmy świadomi, że fachowej wiedzy o procesach produkcyjnych i nowoczesnych technologiach, a co ważniejsze praktycznych umiejętności prowadzenia danego procesu technologicznego - sterowania maszyn czy innych urządzeń, nie można nauczyć się w miesiąc czy dwa. Wymaga to dużego nakładu pracy.
Nauka przedmiotu specjalizacyjnego oraz praktyka w naszej organizacji jest pierwszym krokiem dla uczniów Technikum ze Świecia do zdobycia interesującego zawodu, a dla Mondi może być sposobem na zdobycie wykwalifikowanej kadry w przyszłości. Już ósmą edycję przedmiotu rozpoczęliśmy we wrześniu 2013.

Na stałe z Technikum Mechanicznym współpracuje jedna z naszych spółek w Polsce – Mondi Świecie S.A.

© 2018 by Mondi