• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Program „Pierwsza Praca”

Podstawowym celem programu jest zapewnienie kadry dla Mondi, a także ograniczenie bezrobocia przez pomoc absolwentom szkół średnich i wyższych w znalezieniu pracy.

Program "Pierwsza Praca" adresowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w świeckim urzędzie pracy, chcących zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w różnych działach, np. Dziale Sprzedaży lub Controllingu. Program finansowany jest całkowicie z Funduszy Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego. Osobie odbywającej staż przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni (kalendarzowe) odbywania stażu oraz ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Każdego roku Powiatowy Urząd Pracy może zmieniać zasady udziału w programie. Zazwyczaj jest on adresowany zarówno do uczniów, absolwentów szkół średnich i wyższych.

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem stażu, masz energię i chęci do pracy, a język angielski nie stanowi dla ciebie problemu składaj aplikację. Postaraj się o praktykę, która przyczyni się do zwiększenia twojej atrakcyjności na rynku pracy. Chętnych do odbycia stażu serdecznie zapraszamy do składania aplikacji!

Uruchomienie projektu każdorazowo uzależnione jest od jego rozpoczęcia przez Powiatowy Urząd Pracy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się wybranymi osobami.

Program „Pierwsza Praca” oferowany jest w Mondi Świecie SA.

© 2018 by Mondi