2015-02-09

STYPENDIUM NAUKOWE 2015

Kontakt z Mondi Świecie S.A. można nawiązać już w czasie studiów. Współpraca z technicznymi uczelniami wyższymi – Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, Instytutem Chemicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i trzema wydziałami Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w ramach programu „NAUKA – PRAKTYKA – PRACA” realizowana jest z sukcesami od ponad 10 lat, a w tym roku uruchomiliśmy program na Politechnice Gdańskiej (technologia chemiczna, mechanika i budowa maszyn).

 

Program jest adresowany do studentów kierunków papierniczych i technicznych. Niezależnie od roku studiów, każdy – aktywnie w nim uczestnicząc – może samodzielnie kreować własną drogę rozwoju i zawodowej kariery poprzez udział w praktykach, pisaniu pracy dyplomowej, stażu, a na pracy na kluczowych stanowiskach w naszej spółce kończąc.

 

Jednym z głównych elementów programu to stypendium naukowe i/lub dofinansowanie kosztów nauki języka angielskiego. O takie świadczenia naukowe studenci wybranych uczelni technicznych mogą ubiegać się już od trzeciego roku nauki, jeśli osiągną średnią ocen minimum 4,0 i pragną kontynuować naukę na studiach magisterskich II stopnia na tym samym kierunku.

 

Stypendium przyznawane jest wyłącznie wyróżnionym studentom po wcześniejszym Assessment Center, podczas którego weryfikowany jest zarówno poziom kompetencji technicznych, poziom znajomości języka angielskiego jak i kluczowych kompetencji miękkich. Stypendium realizowane jest w oparciu o odrębną umowę, w której student zobowiązuje się do podjęcia pracy w charakterze stażysty po zakończeniu nauki.

 

W tym roku rekrutacja na stypendium odbyła się w styczniu br. Zgłosiło się wielu chętnych studentów, by podjąć wyzwanie w rekrutacji. Decyzją Dyrekcji stypendium naukowe otrzymał Pan Patryk Gackowski, student Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Gratulujemy!

© 2018 by Mondi