• Print
 • Favorites
 • Refer a friend

Nasza korporacja

Kluczem do przyszłości pełnej sukcesów jest połączenie STABILNOŚCI, TRWAŁOŚCI i ZORIENTOWANIA NA KLIENTA – w celu oferowania indywidualnych i innowacyjnych rozwiązań.
Jako wiodący i działający na światowym rynku producent papieru i opakowań w nieustannie trudnym otoczeniu zwracamy dzisiaj większą uwagę niż kiedykolwiek na jakość i sposób pozyskiwania naszych surowców. Zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz racjonalna pod względem kosztów strategia produkcyjna umożliwiły nam dalsze umacnianie naszej silnej pozycji rynkowej na całym świecie.
Częścią naszej strategii jest umacnianie wartości naszego przedsiębiorstwa poprzez korzystny rozwój, w szczególności na rynkach rozwijających się Europy Środkowej i Wschodniej. Nasze zaangażowanie w dalszy rozwój i gwarancję długoterminowej STABILNOŚCI wyraża się z jednej strony w strategicznych zakupach dokonywanych wewnątrz oddziału Europe & International, a z drugiej strony w docelowych inwestycjach. Oba nasze projekty w Rosji i w Polsce uwidaczniają, że nasze oddziały produkcyjne wyposażamy według najnowocześniejszych standardów. W Rosji zakończyliśmy w Syktyvkar obszerny projekt modernizacji i rozbudowy naszej fabryki celulozy i papieru. Przez to można było ulepszyć jakość, zwiększyć wydajność produkcyjną i trwale zmniejszyć emisje. W Polsce powstała instalacja do lekkiego papieru dla tektury falistej i nowy zakład do opakowań z tektury falistej produkujący według najnowocześniejszych standardów. Te działania to część naszych wysiłków dążących do zmodernizowania naszych urządzeń na rynkach wykazujących jasną perspektywę rozwojową. W czeskiej fabryce papieru Šteti zainwestowano w nową supernowoczesną maszynę (PM6) do produkcji maszynowo gładkiego papieru. Dostarcza ona wysokogatunkowy papier siarczanowy do opakowań spełniających wysokie wymagania. Ta strategiczna inwestycja wzmacnia wydajność produkcyjną Mondi w Europie Środkowej.

Oprócz strategicznych inwestycji w nowe urządzenia produkcyjne ważnym filarem naszej filozofii firmowej jest wspieranie pracowników. W „The Mondi Academy“ oferujemy wysokiej jakości kursy rozwojowe. Ponadto zdefiniowaliśmy cechy naszej kultury organizacyjnej. Firma Mondi jest przekonana o tym, że trwałe, świadome odpowiedzialności kierowanie przedsiębiorstwem jest decydujące dla sukcesu ekonomicznego. Stąd ustaliliśmy jasne dyrektywy i procesy dla naszych operacyjnych i strategicznych decyzji zarządczych.

Wierzymy, że TRWAŁOŚĆ przy kształtowaniu i produkcji naszych produktów ma strategiczne znaczenie. Nasz przyjazny dla środowiska papier biurowy rodziny produktów „Green Range“ jest tego przykładem. W ścisłej współpracy z naszymi klientami przyspieszamy na całym świecie rozwój innowacji, aby wysokogatunkowymi produktami spełnić indywidualne potrzeby naszych klientów. Dodatkowo, obok istniejących centrów badawczo-rozwojowych we Frantschach (Kraft Paper, Bag Converting) i Korneuburgu (Consumer Packaging) w Austrii otworzyliśmy w 2008 roku nowe centrum Bag Application Centre we Frantschach. Dostosowane i innowacyjne rozwiązania ZORIENTOWANE NA KLIENTA zapewniają naszym konsumentom i nam długotrwały sukces. Poprzez naszą strategię i strukturę przedsiębiorstwa, naszą silną pozycję finansową i nasze nowoczesne instalacje jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania nadarzających się nam szans. Ze względu na to, że na bieżąco optymalizujemy nasze zakłady produkcyjne, ufamy, że także w przyszłości będziemy idealnym partnerem dla naszych klientów.

Grupa Mondi

Mondi jest międzynarodową grupą branży opakowaniowej i papierniczej, zatrudniającą około 25.000 osób w zakładach produkcyjnych w 30 krajach. Kluczowe operacje Grupy usytuowane są na rynkach Środkowej Europy, Rosji, Południowej Afryki oraz obu Ameryk.
 
Grupa Mondi jest całkowicie zintegrowana w obrębie łańcucha wartości papieru i opakowań – od zarządzania naszymi własnymi lasami przez wytwarzanie masy papierniczej i papieru (papieru opakowaniowego i papieru niepowlekanego wysokiej jakości), aż po przetwarzanie papieru na opakowania z tektury falistej, worki przemysłowe, produkty powlekane ekstruzyjnie oraz release linery. Mondi jest również dostawcą innowacyjnych rozwiązań opakowań konsumenckich oraz zaawansowanych folii i komponentów dla wyrobów higienicznych.
 
Mondi jest firmą podwójnie notowaną na giełdzie – w Johannesburgu i w Londynie. Za swoje wyniki i odpowiedzialne podejście do stosowania dobrych praktyk biznesowych Grupa została wyróżniona wpisem do indeksów FTSE4Good Global, FTSE4Good European i FTSE4Good UK Index Series oraz JSE’s Socially Responsible Investment (SRI).
 
Początki firmy sięgają roku 1967, kiedy to w Południowej Afryce powstała pierwsza fabryka papieru Merebank Mill. Po ponad dwóch dziesięcioleciach rozwoju i konsolidacji przedsiębiorstwa w Południowej Afryce, na początku latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Grupa Mondi rozpoczęła swój okres ekspansji w Europie, osiągając wzrost
dzięki akwizycji zakładów.
 
W tym okresie w skład Grupy Mondi weszło wiele znanych przedsiębiorstw, będących często liderami na narodowych rynkach. Należą do nich austriackie spółki akcyjne Neusiedler AG i Frantschach AG, fabryka w Świeciu, zakład w Syktywkarze (Rosja), a od 2012 roku spółka akcyjna Nordenia International AG.
 

Dywizja Europe & International

Dywizja Grupy Mondi Europe & International ma około 100 zakładów produkcyjnych. Mondi Europe & International, z siedzibą w Wiedniu (Austria) składa się z czterech jednostek biznesowych – Packaging Paper, Fibre Packaging, Consumer Packaging i Uncoated Fine Paper.

Produkty Mondi wytwarzane w tych jednostkach obejmują:

 • papiery do wyrobu tektury falistej
 • papiery typu kraft do wyrobu worków
 • papiery typu kraft do zastosowań specjalnych
 • opakowania z tektury falistej
 • worki przemysłowe
 • powłoki
 • opakowania dóbr konsumenckich
 • zaawansowane technologicznie folie i komponenty
 • papiery biurowe
 • profesjonalne papiery drukowe

Historia

1793 utworzenie fabryki papieru Neusiedler w Austrii.
1881 utworzenie fabryki celulozy i papieru we Frantschach- St. Gertraud.
1912 Frantschach zaliczana jest do najnowocześniejszych fabryk w Europie.
1967 utworzenie Mondi w Afryce Południowej.
1988 Frantschach przejmuje Neusiedler.
1990 Mondi uzyskuje 49% udziałów w Neusiedler.
1992 Mondi uzyskuje 44% udziałów we Frantschach AG.
1997 przyłączenie fabryki w Świeciu, jednej z największych fabryk papieru w Polsce do grupy Mondi
2000 przejęcie działań związanych z papierem siarczanowym, torbami przemysłowymi i powlekaniami AssiDomän.
2000 przejęcie 50% słowackiej fabryki papieru Ružomberok.
2002 przejęcie 90% fabryki papieru Syktyvkar w Rosji.
2004 przejęcie grupy Roman Bauernfeind.
2004 całkowite przejęcie Frantschach AG w Austrii.
2007 przejęcie 54% tureckiego producenta tektury falistej Tire Kutsan.
2007 oddzielenie grupy Mondi od Anglo American plc. i podwójne notowanie na giełdach w Londynie i Johannesburgu.
2008 ogłoszenie nowej struktury przedsiębiorstwa. Stworzenie oddziałów Europe & International i South Africa.
2008 przejęcie zakładów releaser liner od Loparex w Finlandii i UK oraz 3 oddziałów konfekcyjnych w Polsce, Japonii i Tajlandii
2010 zakup od Smurfit Kappa Zachodnioeuropejskich zakładów Industrial Bags i Consumer Bags we Francji, Włoszech i Hiszpanii.

© 2018 by Mondi