• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Praktyki dla studentów i współpraca z uczelniami wyższymi

Kontakt z nami można nawiązać już w czasie studiów. Współpraca ze studentami realizowana jest w fabrykach Mondi w Polsce w różnych formach; w jednej z nich – Mondi Świecie SA – przybrała ona postać specjalnego programu „Nauka – Praktyka – Praca”, o którym piszemy niżej. Oferujemy praktyki, staże – najczęściej są one organizowane na podstawie indywidualnych uzgodnień. Możliwe jest również odbycie stażu w ramach współpracy z powiatowymi urzędami pracy (np. programu „Pierwsza Praca”). Poszukujemy głównie inżynierów o specjalności automatyka, mechanika, elektryka oraz specjalistów z zakresu papiernictwa, ochrony środowiska. Do współpracy zachęcamy także studentów nauk ekonomicznych i handlowych, z zakresu organizacji produkcji i logistyki. Praktyki organizowane są najczęściej w okresie wakacyjnym – na nie aplikacje są przyjmowane przeważnie do maja każdego roku.

Program NAUKA – PRAKTYKA – PRACA

Nasza największa fabryka w Polsce – Mondi Świecie SA od lat współpracuje z technicznymi uczelniami wyższymi – Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz z Instytutem Chemicznej Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu w ramach programu „NAUKA – PRAKTYKA – PRACA”. W 2010 roku rozpoczęliśmy także współpracę z trzema wydziałami Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Poniższy program jest realizowany w Mondi Świecie SA. Program ten jest adresowany do studentów kierunków papierniczych i technicznych. Niezależnie od roku studiów, każdy – aktywnie w nim uczestnicząc – może samodzielnie kreować własną drogę rozwoju i zawodowej kariery. Do wyboru jest kilka możliwości:

1.KONKURS DLA PAPIERNIKÓW - pisząc pracę na wybrany temat, studenci biorący udział w konkursie mogą wygrać płatną dwutygodniową praktykę w naszej firmie lub w jednej z fabryk z grupy Mondi.

2.PRAKTYKI WAKACYJNE – co roku Mondi Świecie SA przyjmuje około 50 studentów na praktyki wakacyjne w różnych działach, w tym około 20 studentów z uczelni papierniczych, dla których mamy przygotowany specjalny program.  Podobny program uruchomiliśmy w tym roku dla studentów UTP w Bydgoszczy.

3.STYPENDIUM - o takie świadczenia naukowe studenci uczelni papierniczych mogą ubiegać się już po skończeniu drugiego roku nauki, jeśli osiągną średnią ocen minimum 4,0. Stypendium przyznawane jest w oparciu o odrębną umowę, w której student zobowiązuje się do podjęcia pracy w charakterze stażysty po zakończeniu nauki.

4.STAŻ ZAWODOWY - półroczne staże przygotowane są w szczególności dla inżynierów papierników oraz innych kierunków inżynierskich. Jest to specjalny program rozwojowy, opracowany wewnętrznie przez Mondi Świecie S.A. Staż jest okresem intensywnego szkolenia i przygotowania do stałej pracy. To współpraca z wysoko wykwalifikowaną kadrą menedżerską i możliwość poznania międzynarodowych standardów zarządzania. To profesjonalnie przygotowany start zawodowy, niepowtarzalna szansa rozpoczęcia kariery zawodowej w otoczeniu prawdziwych profesjonalistów.

Dwa razy do roku odwiedzamy zaprzyjaźnione uczelnie, by zaprezentować naszą ofertę i przeprowadzić rekrutacje na wybrane projekty. Informacje o spotkaniach przesyłamy na uczelnie odpowiednio wcześniej.

Jeśli nadal studiujesz lub właśnie skończyłeś studia Mondi oferuje Ci możliwość odbycia praktyk wakacyjnych, które mogą stać się Twoją furtką do kariery. Dają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz szansę zostania zauważonym. Chęci do (nierzadko ciężkiej) pracy, owocują zdobywaniem nowych umiejętności jak również poznawaniem ciekawych ludzi.Zachęcamy do praktykowania w różnych działach naszej firmy, odpowiadających indywidualnym zainteresowaniom i kierunkom kształcenia kandydatów.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

© 2018 by Mondi