• Print
  • Favorites
  • Refer a friend
application
Oczywiście będziemy również zadowoleni, gdy otrzymamy od Ciebie samonapływającą aplikację. Prześlij kompletne dokumenty, w tym list motywacyjny oraz życiorys, korzystając z formularza online.

Podanie na stanowisko

Dywizja:  
Kraj:  
Miejscowość:  
Zwrot grzecznościowy
Imię*
Nazwisko*
Adres 1
Adres 2
Adres 3


Uprzejmie prosimy o dokładne podanie adresu (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo itd).
Kraj
Numer telefonu  -   (Numer kierunkowy - Numer telefonu)
Adres e-mail*
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Klauzula - zgoda na przetwarzanie danych

Wysyłając swoje dane osobowe zgadzasz się na ich rejestrowanie, przetwarzanie, archiwizowanie i/lub użycie do celów rekrutacyjnych przez Mondi i jej spółki stowarzyszone (Mondi group). Mondi jest międzynarodową korporacją, składającą się z wielu podmiotów gospodarczych. W związku z tym może zachodzić konieczność przekazywania danych osobowych pomiędzy tymi podmiotami. Przesyłając swoją aplikację udzielasz zgody aby Twoje dane mogły być przekazywane, przetwarzane, archiwizowane i/lub używane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy Mondi oraz/lub inne podmioty, nawet z wykorzystaniem serwerów znajdujących się poza granicami kraju, gdzie dane zostały oryginalnie wprowadzone. Zapewniamy, że przesłane dane będą należycie zabezpieczone, będą traktowane jako poufne i nie będą przekazywane poza grupę Mondi (prawo polskie: zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. – Dz.U. nr 133 poz. 883). Wszystkie aplikacje są przechowywane w naszej bazie przez 3 miesiące.

* Pola obowiązkowe
© 2018 by Mondi